Solicitude de Exemplares para participar no programa de recuperación da Raza Canina Autóctona de Galicia Can de Palleiro

Se o desexas descárgate o  arquivo PDF.

Por favor, cubrir tódolos datos. Datos de uso exclusivo para o CCP.

DATOS XERAIS


CARACTERÍSTICAS DO ANIMAL


MachoFemia


RuralUrbano


PastoreoGuardaCompañíaRastreoRescateDetecciónOutros


CARACTERÍSTICAS DO HABITÁCULO DISPONIBLEOUTROS DATOS DE INTERESE


TotalCondicional


NonSiCESIÓN DE DATOS (ARTÍCULOS 5 E 11 DA LOPD)

Acorde co establecido na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de Nadal de protección de datos de carácter persoal, informámoslle que os seus datos serán engadidos a un ficheiro do que é titular o Club da Raza Can de Palleiro e poderán ser utilizados para a xestión deste Club. Poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación ou cancelación ó enderezo do Club. Poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación ou cancelación á dirección do Club ou no seu correo electrónico: candepalleiro@clubcandepalleiro.com