Club Can de Palleiro
(+34)629864754  Quero un Can

Falemos…
    De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de Decembro de protección de datos de carácter persoal, lle informámos que os seus datos serán engadidos a un ficheiro do que é titular o Club dá Raza Can de Palleiro e poderán ser utilizados para a xestión deste Club. Poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación ou cancelación á dirección do Club ou no seu correo electrónico: candepalleiro@clubcandepalleiro.com