Club Can de Palleiro
(+34)629864754  Quero un Can

Procedemento para criar un Can De Palleiro en pureza racial

Se queres criar a raza Can de Palleiro, con garantía , segue todos os pasos:

Adecuado estado sanitario (vacinas, desparasitaciones) e nutricional, do macho e da femia.

Tanto o can como a cadela maiores de 18 meses, con confirmación de raza pasada e superada, tal como establece a normativa. Pedigrí definitivo, xestionado polo Club da Raza, emitido pola Comisión Reitora do Libro Xenealóxico da Raza CAN DE PALLEIRO, tutelado por a Consellería do Medio Rural e do Mar da Xunta de Galicia (único recoñecemento oficial da raza autóctona galega Can de Palleiro).

Pedir consello de cruzamento ao Club para ir mellorando a raza sen caer en consanguinidad. O Club ten todo os datos dos machos e femias rexistrados no libro xenealóxico e por tanto pode aconsellar cúal será o mellor cruzamento. Ademais está en posesión doutros datos como: carácter, antecedentes, defectos, direccións dos propietarios, etc?

Antes de pasados 6 meses do nacemento dos cachorros, o dono de a cadela ten que cubrir o impreso de  Solicitude de inscrición de Camada con todos os datos dos pais e dos cans (microchips) e, acto seguido, enviar ao Club. Con eses datos dos proxenitores, cachorros e novos propietarios (Véxase  Compromiso de Colaboración), o Club tramitará os papeis necesarios para que a Xunta firme e envíe os pedigrís oficiais (“pendente de confirmación aos 18 meses”) a cada propietario, que serán definitivos se o can/para supera a confirmación de raza a partir dos 18 meses.

Os cachorros deben de entregarse coa cartilla sanitaria e o microchip posto (o club ten convenio con veterinarios que van a casa de os socios). O microchip é requisito imprescindible por normativa legal e para a inscrición dos cachorros no Libro Xenealóxico.

O Club aconsella non entregar os cans aos novos propietarios antes das 7/8 semanas de vida, os cachorros necesitan estar ese tempo coa súa nai e irmáns con obxecto de que o seu comportamento futuro de adulto non se vexa afectado polo feito de separalos antes de tempo.

TER EN CONTA ISTO, SUPÓN POUCO ESFORZO, COLABORA NA RECUPERACIÓN DA RAZA E DÁLLE MÁIS VALOR Aos CANS.