Solicitude de exemplares

  Datos personales

  Características do animal


  MachoHembra


  RuralUrbán


  Características do habitáculo dispoñible  Outros datos de interese


  TotalCondicional

  Non


  Como chegaste a nós?

  FacebookGoogleAmigo/ConocidoWebXa nos conocíasOtros

  Se o desexas descárgache o  arquivo PDF de solicitude.


  CESIÓN DE DATOS (ARTÍCULOS 5 E 11 DA LOPD)

  De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de Decembro de protección de datos de carácter persoal, lle informámos que os seus datos serán engadidos a un ficheiro do que é titular o Club dá Raza Can de Palleiro e poderán ser utilizados para a xestión deste Club. Poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación ou cancelación á dirección do Club ou no seu correo electrónico: candepalleiro@clubcandepalleiro.com